Netsol SRAM 静态存储器
二维码
微信咨询13924645577
立即留言咨询
产品参数
我知道了
产品详情产品评论(0)


◈ SLC NAND Flash

Density

Org.

Part Number

VDD(V)

Page Size

Speed(ns)

ECC

Package

Availability

1G bit

128Mx8

S8F1G08U0A-YIB0

2.7~3.6

2K+128

25

1bit

48TSOP-I

Now

S8F1G08S0B-XIB0

S8F1G08S0B-BIB0

1.7~1.95

2K+64

45

4bit

48FBGA

63FBGA

Contact us

2G bit

256Mx8

S8F2G08U0A-YIB0

S8F2G08U0A-XIB0

S8F2G08U0A-BIB0

2.7~3.6

2K+128

25

4bit

48TSOP-I

48FBGA

63FBGA

Now

S8F2G08S0A-YIB0

S8F2G08S0A-XIB0

S8F2G08S0A-BIB0

1.7~1.95

2K+128

45

4bit

48TSOP-I

48FBGA

63FBGA

Contact us

4G bit

512Mx8

S8F4G08U0M-YIB0

S8F4G08U0M-XIB0

S8F4G08U0M-BIB0

2.7~3.6

2K+128

20

Embedded

48TSOP-I

48FBGA

63FBGA

Now

S8F4G08UAM-YIB0

S8F4G08UAM-XIB0

S8F4G08UAM-BIB0

2.7~3.6

4K+256

20

Embedded

48TSOP-I

48FBGA

63FBGA

Now

S8F4G08U0A-YIB0

S8F4G08U0A-BIB0

2.7~3.6

2K+128

20

4bit

48TSOP-I

63FBGA

Now

S8F4G08S0A-BIB0

1.7~1.95

2K+128

20

4bit

63FBGA

Now

8G Bit

1Gx8

S8F8G08U0M-BIB0

2.7~3.6

2K+128

25

Embedded

63FBGA

Contact us

* Part Number : S8FXXXXXXX-ptB0

1. p : Package type

Y=48TSOP-I, X= 48FBGA , B= 63FBGA

2. t : Temperature

C=Commercial Temperature (0~70C), I = Industrial Temperature (-40~85C),

◈ SPI NAND Flash

Density

Org.

Part Number

VDD(V)

Page Size

Speed(MHz)

ECC

Package

Availability

1G bit

x8

STF1GE4U00M-AE00

STF1GE4U00M-CE00

2.7~3.6

2K+64

104/133

1

8p WSON

16p SOIC

Now

2G bit

x8

STF2GE4U00M-AE00

STF2GE4U00M-CE00

2.7~3.6

2K+64

104/133

1

8p WSON

16p SOIC

Contact us

4G bit

x8

STF4GE4U00M-MC00

2.7~3.6

2K+128

80

8

8p LGA

Now

* Part Number : STFXXXXXXXX-pt00

1. p : Package type

A=8 pad WSON (8x6mm), C=16pin SOIC (300mil), M=8 pad LGA (8x6mm)

2. t : Temperature

C=Commercial Temperature (0~70C), E=Extended Temperature (-30~85C)


Asynchronous Low Power SRAM

Density

Org.

Part Number

VDD(V)

C/S option

Speed (ns)

Package

Availability

1Mbit

64Kx16

S6L1016W1M

2.3~3.6

1 C/S

45/55/70ns

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L1016C1M

4.5~5.5

1 C/S

44TSOP2, 48FBGA

Now

128Kx8

S6L1008W2M

2.3~3.6

2 C/S

45/55/70ns

32sTSOP1, 32TSOP1

32SOP

Now

S6L1008C2M

4.5~5.5

2 C/S

Now

2M bit

128Kx16

S6L2016W1M

2.3~3.6

1 C/S

45/55/70ns

44TSOP2,48FBGA

Now

S6L2016W2M

2.3~3.6

2 C/S

48FBGA

Now

S6L2016C1M

4.5~5.5

1 C/S

44TSOP2

Now

256Kx8

S6L2008W1M

2.3~3.6

1 C/S

45/55/70ns

36FBGA

Now

S6L2008W2M

2.3~3.6

2 C/S

32sTSOP1, 32TSOP1

32SOP

Now

S6L2008C2M

4.5~5.5

2 C/S

Now

4M bit

256Kx16

S6L4016W1M

2.3~3.6

1 C/S

45/55/70ns

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L4016W2M

2.3~3.6

2 C/S

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L4016C1M

4.5~5.5

1 C/S

44TSOP2

Now

S6L4016C2M

4.5~5.5

2 C/S

44TSOP2

Now

512Kx8

S6L4008W1M

2.3~3.6

1 C/S

45/55/70ns

32sTSOP1

32TSOP2, 32SOP

Now

S6L4008C1M

4.5~5.5

1 C/S

Now

8M bit

512Kx16

S6L8016W1M

2.3~3.6

1 C/S

45/55/70ns

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L8016W2M

2.3~3.6

2 C/S

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L8016C1M

4.5~5.5

1 C/S

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L8016C2M

4.5~5.5

2 C/S

48FBGA

Now

1Mx8

S6L8008W2M

2.3~3.6

2 C/S

45/55/70ns

44TSOP2, 48FBGA

Now

S6L8008C2M

4.5~5.5

2 C/S

44TSOP2, 48FBGA

Now

16M bit

1Mx16

S6L1616W2M

2.7~3.6

2 C/S

45/55/70ns

48FBGA

Now


* Part Number : S6LXXXXXXX-ptss

1. p : Package type

U=44TSOP-II, X=FBGA, L=32sTSOP-I, T=32TSOP-I, B=28/32SOP, N=32TSOP-II, Y=48TSOP-I

2. t : Temperature

I = Industrial Temperature (-40~85C), C=Commercial Temperature (0~70C)

3. ss : Speed

45 = 45ns, 55=55ns, 70=70ns

Please contact us to check availability for below package type

: 32 SOP

: 32 TSOP2


Asynchronous FAST SRAM

Density

Org.

Part Number

Vdd(V)

Access Time

Package

Availability

1M bit

64Kx16

S6R1016W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
48FBGA

Now

S6R1016V1A

3.3

8/10ns

Now

S6R1016C1A

5.0

10ns

Now

128Kx8

S6R1008W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

32sTSOP1

Now

S6R1008V1A

3.3

8/10ns

Now

S6R1008C1A

5.0

10ns

Now

2M bit

128Kx16

S6R2016W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
48FBGA

Now

S6R2016V1A

3.3

8/10ns

Now

S6R2016C1A

5.0

10ns

Now

256Kx8

S6R2008W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
36FBGA

Now

S6R2008V1A

3.3

8/10ns

Now

S6R2008C1A

5.0

10ns

Now

4M bit

256Kx16

S6R4016W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
48FBGA

Now

S6R4016V1A

3.3

8/10ns

Now

S6R4016C1A

5.0

10ns

Now

512Kx8

S6R4008W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
36FBGA

Now

S6R4008V1A

3.3

8/10ns

Now

S6R4008C1A

5.0

10ns

Now

8M bit

512Kx16

S6R8016W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
48FBGA

Now

S6R8016C1A

5.0

10ns

Now

1Mx8

S6R8008W1A

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
48FBGA

Now

S6R8008C1A

5.0

10ns

Now

16M bit

1Mx16

S6R1616W1M

1.65~3.6

8/10/12/15ns

48TSOP1
48FBGA

Now

S6R1616V1M

3.3

8/10ns

Now

S6R1616C1M

5.0

10ns

Now

2Mx8

S6R1608W1M

1.65~3.6

8/10/12/15ns

44TSOP2
48FBGA

Now

S6R1608V1M

3.3

8/10ns

Now

S6R1608C1M

5.0

10ns

Now

32M bit

2Mx16

S6R3216W1M

1.65~3.6

8/10/12/15ns

48FBGA

Now

4Mx8

S6R3208W1M

1.65~3.6

8/10/12/15ns

Now

* Part Number : S6RXXXXXXX-ptss

1. p : Package type

U=44TSOP-II, X=FBGA, L=32sTSOP-I, Y=48TSOP-I

2. t : Temperature

I = Industrial Temperature (-40~85C), C=Commercial Temperature (0~70C)

3. ss : Speed

08 = 8ns, 10=10ns, 12=12ns, 15=15ns


Synchronous SRAM

(1) Synchronous Pipe Burst SRAM

Density

Org.

Part Number

Operating

VDD(V)

tCYC

Access Time

Package

Availability

4M bit

128Kx36

S7A403630M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

256Kx18

S7A401830M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

9M bit

256Kx36

S7A803630M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

512Kx18

S7A801830M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

18M bit

512Kx36

S7A163630M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

1Mx18

S7A161830M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

36M bit

1Mx36

S7A323630M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

2Mx18

S7A321830M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

72M bit

2Mx36

S7A643630M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

4Mx18

S7A641830M

SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

(2) Synchronous Flow Through SRAM

Density

Org.

Part Number

Operating

VDD(V)

tCYC

Access Time

Package

Availability

4M bit

128Kx36

S7B403635M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

256Kx18

S7B401835M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

9M bit

256Kx36

S7B803635M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

512Kx18

S7B801835M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

18M bit

512Kx36

S7B163635M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

1Mx18

S7B161835M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

36M bit

1Mx36

S7B323635M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

2Mx18

S7B321835M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100LQFP

Now

72M bit

2Mx36

S7B643635M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

4Mx18

S7B641835M

FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100LQFP

Now

* Part Number : S7XXXXXXXX-ptss

1. p : Package type

P=TQFP, E=FBGA

2. t : Temperature

I = Industrial Temperature (-40~85C), C=Commercial Temperature (0~70C)

3. ss : Speed

60/65/70/75/80/90/10/12 (Flow Through)

=6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10/12ns

13/16/20/25/30/33/40/45/50/55/60/65 (Pipe Burst)

=133/166/200/250/300/330/400/450/500/550/600/650MHz


Synchronous SRAM

(3) NT Pipe Burst SRAM

Density

Org.

Part Number

Operating

VDD(V)

tCYC

Access Time

Package

Availability

4M bit

128Kx36

S7N403631M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

256Kx18

S7N401831M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

9M bit

256Kx36

S7N803631M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

512Kx18

S7N801831M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP

Now

18M bit

512Kx36

S7N163631M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP
165FBGA

Now

1Mx18

S7N161831M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

Now

36M bit

1Mx36

S7N323631M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP
165FBGA

Now

2Mx18

S7N321831M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

Now

72M bit

2Mx36

S7N643631M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

100TQFP
165FBGA

Now

4Mx18

S7N641831M

NT_SPB

1.8/2.5/3.0

250MHz

2.6ns

Now

(4) NT Flow Through SRAM

Density

Org.

Part Number

Operating

VDD(V)

tCYC

Access Time

Package

Availability

4M bit

128Kx36

S7M403635M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

256Kx18

S7M401835M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

9M bit

256Kx36

S7M803635M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

512Kx18

S7M801835M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

18M bit

512Kx36

S7M163635M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

1Mx18

S7M161835M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

36M bit

1Mx36

S7M323635M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

2Mx18

S7M321835M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

72M bit

2Mx36

S7M643635M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

4Mx18

S7M641835M

NT_FT

1.8/2.5/3.0

133MHz

6.5ns

100TQFP

Now

* Part Number : S7XXXXXXXX-ptss

1. p : Package type

P=TQFP, E=FBGA

2. t : Temperature

I = Industrial Temperature (-40~85C), C=Commercial Temperature (0~70C)

3. ss : Speed

60/65/70/75/80/90/10/12 (Flow Through)

=6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10/12ns

13/16/20/25/30/33/40/45/50/55/60/65 (Pipe Burst)

=133/166/200/250/300/330/400/450/500/550/600/650MHz


DDR SRAM

Density

Org.

Part Number

Operating
Mode

VDD

(V)

Cycle time
(MHz)

Burst
Length

Clock
Latency

Package

Avail-
ability

18M bit

512Kx36(1Mx18)

S7I1636(18)82M

DDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7K1636(18)T2M

DDR II+

1.8

450,400,333

2

2

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7K1636(18)U2M

DDR II+

1.8

550,450,400

2

2.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7L1636(18)T2M

DDR II+, ODT

1.8

450,400,333

2

2

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7L1636(18)U2M

DDR II+, ODT

1.8

550,450,400

2

2.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7J1636(18)82M

DDR II, SIO

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7I1636(18)84M

DDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

36M bit

1Mx36(2Mx18)

S7I3236(18)82M

DDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7K3236(18)T2M

DDR II+

1.8

450,400,333

2

2

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7K3236(18)U2M

DDR II+

1.8

550,450,400

2

2.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7L3236(18)T2M

DDR II+, ODT

1.8

450,400,333

2

2

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7L3236(18)U2M

DDR II+, ODT

1.8

550,450,400

2

2.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7I3236(18)84M

DDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7J3236(18)82M

DDR II, SIO

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

72M bit

2Mx36(4Mx18)

S7I6436(18)82M

DDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7K6436(18)T2M

DDR II+

1.8

450,400,333

2

2

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7K6436(18)U2M

DDR II+

1.8

550,450,400

2

2.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7L6436(18)T2M

DDR II+, ODT

1.8

450,400,333

2

2

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7L6436(18)U2M

DDR II+, ODT

1.8

550,450,400

2

2.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7J6436(18)82M

DDR II, SIO

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7I6436(18)84M

DDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

* Part Number : S7XXXXXXXX-Etss

1. E = 165FBGA

2. t : Temperature

I = Industrial Temperature (-40~85C), C=Commercial Temperature (0~70C)

3. ss : Speed

13/16/20/25/30/33/40/45/50/55/60/65

=133/166/200/250/300/330/400/450/500/550/600/650MHz


QDR SRAM

Density

Org.

Part Number

Operating
Mode

VDD

(V)

Cycle time
(MHz)

Burst
Len.

Clock
Latency

Package

Avail-
ability

18M bit

512Kx36(1Mx18)

S7Q1636(18)62M

QDR I

1.8~2.5

167

2

1

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7R1636(18)82M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7Q1636(18)64M

QDR I

1.8~2.5

167

4

1

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7R1636(18)84M

QDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7S1636(18)T4M

QDR II+

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7S1636(18)U4M

QDR II+

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7T1636(18)T4M

QDR II+, ODT

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

512Kx36(1Mx18)

S7T1636(18)U4M

QDR II+, ODT

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

36M bit

1Mx36(2Mx18)

S7R3236(18)82M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

4Mx9

S7R320982M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7S3236(18)U2M

QDR II+

1.8

450,400,366

2

2.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7R3236(18)84M

QDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

4Mx9

S7R320984M

QDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7S3236(18)T4M

QDR II+

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7S3236(18)U4M

QDR II+

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7T3236(18)T4M

QDR II+, ODT

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

1Mx36(2Mx18)

S7T3236(18)U4M

QDR II+, ODT

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

72M bit

2Mx36(4Mx18)

S7R6436(18)82M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

8Mx9

S7R640982M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7S6436(18)U2M

QDR II+

1.8

450,400,366

2

2.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7T6436(18)T2M

QDR II+, ODT

1.8

400,357,333

2

2

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7R6436(18)84M

QDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7S6436(18)T4M

QDR II+

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7S6436(18)U4M

QDR II+

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7T6436(18)T4M

QDR II+, ODT

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

2Mx36(4Mx18)

S7T6436(18)U4M

QDR II+, ODT

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

144M bit

4Mx36(8Mx18)

S7R4436(18)82M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

16Mx9

S7R440982M

QDR II

1.8

333,300,250

2

1.5

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7S4436(18)U2M

QDR II+

1.8

450,400,366

2

2.5

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7T4436(18)T2M

QDR II+, ODT

1.8

400,357,333

2

2

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7R4436(18)84M

QDR II

1.8

333,300,250

4

1.5

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7S4436(18)T4M

QDR II+

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7S4436(18)U4M

QDR II+

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7T4436(18)T4M

QDR II+, ODT

1.8

450,400,333

4

2

165FBGA

Now

4Mx36(8Mx18)

S7T4436(18)U4M

QDR II+, ODT

1.8

550,450,400

4

2.5

165FBGA

Now

* Part Number : S7XXXXXXXX-Etss

1. E = 165FBGA

2. t : Temperature

I = Industrial Temperature (-40~85C), C=Commercial Temperature (0~70C)

3. ss : Speed

13/16/20/25/30/33/40/45/50/55/60/65

=133/166/200/250/300/330/400/450/500/550/600/650MHz


评论一下

评论
昵称
好评度
内容:
上传图片:
    0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif
    验证码
    提交评论